L-kullen

Födda 2008-04-27
Lövlunds Fargo och Tassemarkens Äster

Äster
Äster

 

Fargo
Fargo
Largo
Largo

Lövlunds Largo
S41263/2008 svart m. gula tecken
Ägare: Mikael Eriksson,Katrineholm
HD B MH Korad

Liston
Liston

Lövlunds Liston
S41264/2008 svart m. gula tecken, HD A
Ägare: Anders Ståhl,  Vassunda
MH, MT, Lkl spår

Lyxxa
Lyxxa

Lövlunds Lyxxa
S41260/2008 Grå, HD B
Ägare: Johanna Jern,Katrineholm
MH, KORAD, Ekl spår
LP 1,LP 2

liztaappell
Lizta

Lövlunds Lizta
S41261/2008 Grå, HD B Ed 0
Ägare: Madeleine Sterner, Katrineholm
MH, KORAD, Hkl spår, Lyd.kl 2
Avliden

Lura
Lura

Lövlunds Lura
S41262/2008 Grå, HD B
Ägare: Ingela Karlsson, Valla
MH, MT
Elit Spår, LP 1, LP 2
Avliden