T-kullen

Födda 2019-11-29
Alterälvens Dior och Lövlunds Rozzo

Alterälvens Dior
Rozzo

Lövlunds Tyra
SE11407/2020, MH
Ägare: Tarja och Rick

Lövlunds Trigger
SE11404/2020, MH
Ägare: Claudia Gatti

Lövlunds Troja
Se11406/2020, MH, MT, MT 2017 144,Godkänd NDD (Narcotic detection dog)
Ägare: Jenny Hägglund

Tromb akl spår

Lövlunds Tromb
SE11403/2020, MH, Lydn. startklass uppfl.
Uppfl. till elit spår
Ägare: Johanna Eriksson

Lövlunds Trotza
SE11405/2020, MH, MT, MT 2017 235, Uppfl. till Elit spår
Ägare: Linda Ling