Våra hundar

 Avelstikar

Alterälvens Dior

Alterälvens Dior
Korning 499p
HD A Ed UA
E. Rapport’s Nemo
U. Kustmarken’s Nästa

Fd. avelstikar
Lövlunds Nixxa

Lövlunds Nixxa, Mamma till Q och R-kullen
Efter Tassemarkens Äster och Aspirants Dekov
HD A, Ed Ua, MH, MT
Ägare:  Lotta och Tomas Johansson
Avliden

 

Polarmarkens Kaxxa
Polarmarkens Kaxxa

Polarmarkens Kaxxa

Avelstik
Född: 2007-03-05
MH, KORAD HD: A AD: Ua
e. Kustmarken´s Keyson
u. Atenagårdens Cicci
Fodervärd: Linda Mobäck och Karl-Åke Ling
Avliden

d8c9886082-tassemarkensester
Tassemarken Äster

Tassmarkens Äster

Avelstik
MH, L-test, HD: A AD: Ua
e. Molars Dikko
u. Vintermarkens Lotta
Fodervärd: Nichlas Zetterqvist och Paulina Roukolainen

Lyxxa
Lyxxa

Lövlunds Lyxxa

Avelstik
MH,KORAD, HD:B AD: Ua
e: Lövlunds Fargo
u: Tassemarkens Äster